środa, 26 października 2016

Passé composé

Passé composé jest czasem przeszłym dokonanym. Używamy go gdy mówimy o:
 • czynnościach w przeszłości, których czas trwania jest nieokreślony;
 • czynnościach w przeszłości, które mogą mieć skutek w teraźniejszości;
 • czynnościach dokonanych, następujących po sobie (kolejne czynności wprowadzamy najczęściej po użyciu słówek takich jak puis, ensuite, après itp.);
 • czynnościach, których czas trwania jest ograniczony i konkretny (używa się wówczas okoliczników czasu, np. hier, le mois dernier);
 • czynnościach powtarzających się.
Budowa:
osoba + être lub avoir (odmienione w czasie teraźniejszym) + participe passé 
 1. czasownik posiłkowy avoir używamy z większością czasowników;
 2. czasownik posiłkowy être używamy z czasownikami "ruchu" i czasownikami zwrotnymi;
  (cz. ruch: aller, arriver, entrer, partir, rester, passer, retourner, tomber, venir, décéder, naître, mourir, descendre, monter, sortir).
  np. J'ai regardé le film.
  Il est mort.
Tworzenie participe passé*:
 • końcówka -er zmienia się na -é, (regarder -> regardé);
 • końcówka -ir zmienia się na -i, (finir -> fini);
 • końcówka -re zmienia się na -u, (descendre -> descendu).
 *Niektóre wyjątki:
 • avoir - eu
 • être- été
 • prendre - pris
 • boire - bu
 • dire - dit
 • faire - fait
 • mettre - mis
 • lire - lu
 • pouvoir - pu
*Uzgadnianie pp:
Do końcówki czasownika dla rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej dopisujemy -e, dla rodzaju męskiego liczby mnogiej dopisujemy –s, dla rodzaju żeńskiego liczby mnogiej dopisujemy –es.
 UWAGA! Czasowników z czasownikiem posiłkowym avoir nigdy się nie uzgadnia.
np. Elle est allée
Ils sont allés
Elles sont allées

Przeczenia w passé composé:W PC participe passé znajduje się poza przeczeniem, np:
Je n'ai pas mangé le dinner.
Nous ne sommes pas allons à la France.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz